Jak budować kompetencje przyszłości w świecie po pandemii?

Jak budować kompetencje przyszłości w świecie po pandemii?

Pandemia stała się wielkim akceleratorem cyfryzacji. Uzmysłowiła Polakom, zwłaszcza
przedsiębiorcom, że digitalizacja jest możliwa, efektywna, a w większości przypadków jest
nieodzownym elementem strategii biznesowej.
Więcej, w zasobach Polityka Insight.

Leave a Reply