Kompetencje Przyszłości – jak je kształtować w elastycznym ekosystemie edukacyjnym?

Kompetencje Przyszłości – jak je kształtować w elastycznym ekosystemie edukacyjnym?

Istnieje rozbieżność między umiejętnościami kształconymi w polskich szkołach wyższych, a
kompetencjami wymaganymi na rynku pracy. Jedynie 1/4 studentów, ocenia swoje uczelnie
pozytywnie w kontekście przygotowania do późniejszego zawodu. Jednocześnie przyznając, że w
dzisiejszych czasach konieczne jest ciągłe dokształcanie się, a studia są jedynie jednym z etapów
w mającym trwać całe życie procesie uczenia się.
Więcej w zasobach, DELab UW:

Leave a Reply