Przygotowanie do uczestnictwa w rynku pracy

Przygotowanie do uczestnictwa w rynku pracy

Raport z badania uczniów kończących
edukację w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w Wielkopolsce wschodniej w 2019r.
Zdecydowana większość uczniów uczących się w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe
to mieszkańcy wsi i małych miast. Większość uczniów (58,63%) deklaruje podjęcie pracy po
ukończeniu szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe. W grupie deklarującej podjęcie pracy
ponad połowa badanych (57,99%) zamierza zmienić zawód.
Więcej w zasobach, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w
Koninie:

Leave a Reply