Rynek pracy, edukacja, kompetencje – październik 2020

Rynek pracy, edukacja, kompetencje – październik 2020

Z analizy PARP wynika, że w porównaniu z innymi krajami w Europie, sytuacja na rynku pracy w
Polsce jest stosunkowo stabilna. Może to być efekt pomocy udzielonej w ramach tarcz
antykryzysowych. Kluczowe będą jednak dane na temat bezrobocia za najbliższe miesiące. Wtedy
dowiemy się, czy kolejne obostrzenia znacząco wpłynęły na rynek pracy.

Więcej w zasobach, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:

Leave a Reply