Careers HUB Connection

Łączymy młodzież z biznesem
Tworzymy giełdę zleceń dla młodzieży

Obecnie pracujemy nad nowym serwisem Careers HUB Connection.
Znajdą się tutaj oferty pracy, zleceń, praktyk, wolontariatu oraz oferty szkoleń dla młodych ludzi.
Celem serwisu będzie znalezienie idealnego połączenia pomiędzy:

 • uczeń/student – szkoła/uczelnia
 • kandydat – pracodawca
 • zleceniobiorca – zleceniodawca
 • startup – startup / firma (korporacja, inwestor)
 • firma – firma

Careers HUB Connection jest adresowana do:

 • uczniów
 • studentów
 • absolwentów
 • firm
 • start-upów
 • inwestorów
 • ośrodków naukowych
 • organizacji szkolących

Forma współpracy:

 • pracy najemnej (umowa o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło) + np. płatne praktyki
 • wolontariat
 • współpracy B2B dla freelancerów, startupów
 • udziału w danym biznesie jako inwestor