Jesteśmy online ready. Menedżer w Przemyśle 4.0.

PRZEJDŹ DO STRONY Połączenie kompetencji uznanych praktyków i wykładowców ALK, posiadających wieloletniedoświadczenie w cyfrowym biznesie, pozwoliło przygotować program, którego ukończeniegwarantuje biegłe poruszanie się w tematyce Przemysłu 4.0, zarówno na poziomie…

Continue Reading Jesteśmy online ready. Menedżer w Przemyśle 4.0.

Przygotowanie do uczestnictwa w rynku pracy

PRZEJDŹ DO STRONY Raport z badania uczniów kończącychedukację w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w Wielkopolsce wschodniej w 2019r.Zdecydowana większość uczniów uczących się w szkołach prowadzących kształcenie zawodoweto mieszkańcy wsi i…

Continue Reading Przygotowanie do uczestnictwa w rynku pracy

Jak budować kompetencje przyszłości w świecie po pandemii?

Przejdź do strony Pandemia stała się wielkim akceleratorem cyfryzacji. Uzmysłowiła Polakom, zwłaszczaprzedsiębiorcom, że digitalizacja jest możliwa, efektywna, a w większości przypadków jestnieodzownym elementem strategii biznesowej.Więcej, w zasobach Polityka Insight.

Continue Reading Jak budować kompetencje przyszłości w świecie po pandemii?

Kompetencje Przyszłości – jak je kształtować w elastycznym ekosystemie edukacyjnym?

Istnieje rozbieżność między umiejętnościami kształconymi w polskich szkołach wyższych, akompetencjami wymaganymi na rynku pracy. Jedynie 1/4 studentów, ocenia swoje uczelniepozytywnie w kontekście przygotowania do późniejszego zawodu. Jednocześnie przyznając, że wdzisiejszych…

Continue Reading Kompetencje Przyszłości – jak je kształtować w elastycznym ekosystemie edukacyjnym?

Co biznes i nauka próbują zdefiniować jako kompetencje XXI wieku?

Wąsko rozumiane kompetencje zawodowe czy techniczne, choćby języki programowania,odkrycia neuronauki czy badania biologiczne i medyczne, dezaktualizują się dziś znacznieszybciej niż w przeszłości.Więcej w zasobach, Wszystko Co Najważniejsze: PRZEJDŹ DO STRONY

Continue Reading Co biznes i nauka próbują zdefiniować jako kompetencje XXI wieku?