Dlaczego Mladiinfo?

Dlaczego Mladiinfo?

WSPIERAMY MŁODZIEŻ W BIZNESIE I W EDUKACJI!

Kim jesteśmy

Mladiinfo Poland to platforma peer-to-peer, stworzona przez młodzież oraz pracująca na rzecz młodzieży w Polsce i za granicą. Mladiinfo posiada osobowość prawną i jest zarejestrowana w Polsce jako fundacja.

Jak działamy

Istniejemy po to, by pomagać i wspierać młodzież w rozwoju i dążeniu do doskonałości w nowoczesnym świecie XXI wieku. Działamy w oparciu o model Collective Inteligence (inteligencji zbiorowej –CI), który polega na współpracy, zbiorowym dążeniu do sukcesu oraz zdrowej konkurencji. Decyzje w organizacji podejmowane są na drodze konsensusu. Wszystko po to aby nasze zbiorowe IQ osiągnęło jak najwyższy wynik.

Komunikacja

Nowe media to kanał komunikacji z młodzieżą, partnerami, organizacjami pozarządowymi i biznesem. Portal www.mladiinfo.pl stanowi główny kanał komunikacji fundacji.

Celem portalu jest rozpowszechnianie informacji (na temat: staży, szkoleń, konferencji, wolontariatu i innych możliwości w całej UE, a także w Polsce), łączenie młodzieży z biznesem (środowiska start-up, przedsiębiorstwa), wspieranie młodzieży w pierwszych krokach na rynku pracy (praktyki, wolontariat).

Fundacja posiada również fanpage na Facebooku www.facebook.com/MladiinfoPoland. Celem fanpage jest przybliżenie odbiorcom działalności fundacji.

Co robimy

Koncentrujmy swoje działania wokół edukacji, innowacji, przedsiębiorczości, mobilności i partycypacji młodzieży w życiu społecznym i politycznym.

Organizacja współpracuje z:

  • Środowiskami młodzieżowym
  • Nauką (Akademią, szkołami, organizacjami szkolącymi)
  • Start-upami
  • Biznesem

Wierzymy, że młodzi ludzie najlepiej wiedzą, jakie są ich potrzeby, dlatego działalność fundacji opiera się na pomysłach młodzieży. Fundacja jest łącznikiem pomiędzy młodymi ludźmi a biznesem i nauką.