Mladiinfo Poland

Efektywność i komunikacja

Zarządzanie zespołem, zarządzanie sobą w
czasie, ciągły rozwój

OBSZAR SZKOLENIA:
Efektywna organizacja, zarządzanie stresem i
energią

Przywództwo i kierowanie zespołem

Rozumiane jako nowy model kompetencji
liderskich, przewidywanie najlepszego kierunku
rozwoju dla swojej organizacji


OBSZAR SZKOLENIA
Efektywny lider, skuteczny manager, style
zarządzania, przywództwo służebne

Kompetencje społeczne

Komunikatywność, zdolność dostosowania się
do panujących zmiennych


OBSZAR SZKOLENIA:
Feedback, asertywność, radzenie sobie z
emocjami, typy osobowości MBTI

Negocjacje

Zdolność prowadzenia rozmów, aby
wypracować rozwiązania typu win-win,
szczególnie ważne w dobie IV rewolucji
przemysłowej oraz filozofii agile


OBSZAR SZKOLENIA
Zarządzanie konfliktem, komunikacja w
kryzysie, komunikacja transformująca

Współpraca w zespołach rozproszonych

Zdolność efektywnej komunikacji przez
członków zespołu pracujących w różnych
lokalizacjach 


OBSZAR SZKOLENIA
Zarządzanie zespołami, efektywność i
współpraca na odległość, przywództwo
wirtualne

Współpraca międzykulturowa i międzypokoleniowa

Umiejętność efektywnej komunikacji i
realizowania zadań pomimo różnorodności w
zespole


OBSZAR SZKOLENIA:
Inteligencja kulturowa, praca zespołów
wielopokoleniowych, wielokulturowość

Kreatywność i myślenie twórcze

Kreatywne podejście do rozwiązywania
problemów w biznesie, zdolność do
nieszablonowego myślenia


OBSZAR SZKOLENIA
Design thinking i problem- based thinking, agile,
zwinne projekty

Kompetencje cyfrowe

Gotowość do korzystania z produktów
cyfrowych oraz medialnych


OBSZAR SZKOLENIA:
Social media marketing, social selling B2B/B2C,
sprzedaż w internecie

Umiejętność wyróżniania się

Postawa nakierowana na wypracowanie zysków,
wyprzedzanie trendów i innowacyjne
rozwiązania


OBSZAR SZKOLENIA
User experience, przyciąganie najlepszych,
employer branding, personal branding

Rezyliencja

Odporność psychiczna, radzenie sobie z presją i
stresem, zdolność do stałego dopasowania się do
zmian


OBSZAR SZKOLENIA :
Hygge w pracy, work life balance, szczęście w
pracy