Staże

Program stażowy oraz program pierwsza praca w PARP

Grupa docelowa: Studenci, absolwenci
Miejsce: Warszawa, Polska
Data wydarzenia: stały nabór
Data aplikacji: stały nabór
Koszty uczestnictwa: Wstęp wolny.
Nagrody / Stypendium: Nie dotyczy.
Strona wydarzenia: http://www.eurodesk.pl/granty/program-stazowy-oraz-program-pierwsza-praca-w-parp
Opis wydarzenia:

3-miesięczne płatne staże w PARP oraz możliwość zatrudnienia po okresie stażu w obszarze funduszy unijnych i projektowania działań stymulujących rozwój polskiej gospodarki.

Warunki udziału:

Do kogo skierowany jest program stażowy?
O udział w programie stażowym mogą się ubiegać studenci i absolwenci. Nie ma ograniczeń związanych z kierunkiem studiów, od kandydatów wymaga się m.in. wysokich zdolności analitycznych, komunikatywności, bardzo dobrej znajomości programu MS Office.

Obszary działań PARP
Nabór stażystów prowadzą zespoły z następujących departamentów:
– Wsparcia przedsiębiorczości;
– Analiz i strategii;
– Komunikacji i marketingu;
– Rozwoju startapów;
– Rozwoju kadr w przedsiębiorstwach;
– Koordynacji wdrażania programów;
– Projektów infrastrukturalnych;

oraz biur:
– Zamówień publicznych;
– Informatyki.

Stażyści, którzy uzyskają pozytywną ocenę, mogą ubiegać się o zatrudnienie w ramach programu Pierwsza Praca w PARP. Uczestnicy tego programu zatrudniani są w ramach umowy o pracę, mają też możliwość uczestniczenia w szkoleniach, warsztatach i konferencjach.

Więcej informacji