Mladiinfo poland

We make education awesome

Zmieniamy system edukacji na bardziej efektywny, ciekawy i nowoczesny dzięki nowym technologiom. 

Zmieniamy sposób, w jaki się uczymy. Promujemy  metodologię gamingu i edukację pozaformalną. 

Dowiedź się więcej

Co robimy

1

Kompetencje przyszłości

2

Nowe technologie

3

NAUKA 4.0

I'll show you how

Zmieniamy świat

NASZE PROJEKTY

Promowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży, Wspieranie młodych ludzi zainteresowanych rozwojem zawodowym oraz tworzeniem swojego biznesu.

Główne tematy konferencji – kompetencje przyszłości, młodzieżowa przedsiębiorczość, sztuczna inteligencja, uczenie się w wirtualnej rzeczywistości, elevator pitch trening itd.

Partnerstwo w tym projekcie ma na celu opracowanie różnych innowacyjnych podejść, aby pomóc uczniom, nauczycielom i edukatorom, szkołom VET, instytucjom VET i przedsiębiorstwom skutecznie współpracować w przygotowaniu młodego pokolenia do przejścia na rynek pracy 4.0. 

W ramach projektu zostanie opracowane oprogramowanie/aplikacja, która zapewni szkolenie onboardingowe dla praktykantów, aby zapewnić instytucjom VET i edukatorom wsparcie w przygotowaniu uczniów do rozpoczęcia praktyk i pracy u pracodawców.

Głównym innowacyjnym rezultatem projektu jest gra VR, która nie tylko zapewni nowoczesne narzędzie edukacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb uczących się, ale będzie miała również podejście inkluzywne, dające możliwości uczenia się zgodnie z indywidualnymi możliwościami uczestników, rozwijając kompetencje kluczowe.

 • Badanie o Kompetencjach przyszłości
 • Metodologia gamingu 
 • Gra w Wirtualnej Rzeczywistości
 • Manual edukacyjny

Szkolenie online, które pozwala studentom poznać od podstaw świat sztucznej inteligencji w 4 godziny. Unikalny warsztat online pozwala zrozumieć podstawowe i niektóre bardziej złożone procesy związane z AI.

 • 4 godzinowy warsztat z ekspertami
 • Wiedza teoretyczna o AI
 • Praktyczne ćwiczenia – budowanie swojego modelu uczenia się maszynowego
 • Praktyczne zadania grupowe

Projekt pomaga rozwijać kompetencję przedsiębiorczości uczniów poprzez Wirtualną Rzeczywistość – w warunkach najbardziej zbliżonych do życia. Gra  w VR wspiera młodzież w okresie przejściowym z systemu edukacji na rynek pracy. 

 • 4 godzinowy warsztat z użyciem VR
 • Darmowa gra w Wirtualnej Rzeczywistości
 • Do uczenia się w szkole i poza nią
 • Dzielenie się doświadczeniem użycia VR podczas zajęć szkolnych