TWOJE UMIEJĘTNOŚCI. TWOJE WARTOŚCI. TWOJA PRZYSZŁOŚĆ.

TESTIMONIALS
STUDENTKA STUDIÓW MAGISTERSKICH DWULETNIEGO PROGRAMU ERASMUS MUNDUS W AMSTERDAMIE.

Nazywam się Aleksandra Wróbel, mam 23 lata z Mladfiinfo zetknęłam się w pierwszym roku mojej magisterki, kiedy to uczestniczyłam w projekcie V4 School on Media w Nitrze na Słowacji.

DOKTORANT WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

W Mladiinfo Poland koordynuję działania fundacji oraz zarządzam projektami edukacyjnymi. Doktoryzuję się z zakresu dezinformacji, a w wolnych chwilach szkolę z umiejętności  informatycznych, takich jak  zdobywanie informacji w internecie, bezpieczeństwa w sieci czy bezpieczeństwa danych. Polecam się, Bartosz Biderman.

STUDENTKA INFORMATYKI NA POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ

Cześć! Jestem Maja Kabus, zaczęłam współpracę z Mladiinfo na drugim roku studiów jako developer strony internetowej Fundacji.

LICEALISTA W KLASIE O PROFILU FIZYCZNO - INFORMATYCZNYM

Nazywam się Krzysztof Barcicki, mam 18 lat, miałem przyjemność uczestniczyć w trzech międzynarodowych projektach, podczas których mogłem rozwijać swoje pasje i umiejętności. w dziedzinie nagrywania filmów i reportaży z wydarzeń.

MLADIINFO POLAND

To organizacja pozarządowa działająca
w obszarze innowacji edukacyjnej,
założona w Warszawie w 2015 roku

WIZJA

Postrzeganie młodzieży jako elementu
innowacyjnej przyszłości, która jest
bardziej zróżnicowana, demokratyczna i
rozproszona.

MISJA

Zapewnienie młodemu pokoleniu
możliwości uzyskania wiedzy,
umiejętności i postaw które pozwolą na
twórcze zaadaptowanie się w realiach
nowoczesnego państwa.

WARTOŚCI

Młodzież, edukacja, przywództwo,
zrównoważony rozwój, kompetencje
przyszłości, inteligentne miasta,
zarządzanie zasobami, technologia,
innowacje, polityka i zarządzanie,
marginalizowane i defaworyzowane
społeczności, równość.

KOMPETENCJE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI CZYTANIA I PISANIA
KOMPETENCJE WIELOJĘZYCZNE
KOMPETENCJE MATEMATYCZNE I NAUKOWE, TECHNOLOGIA I INŻYNIERIA
KOMPETENCJE CYFROWE
KOMPETENCJE OSOBISTE, SPOŁECZNE ORAZ NAUKA UCZENIA SIĘ
KOMPETENCJE OBYWATELSKIE
KOMPETENCJE W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ŚWIADOMOŚĆ KULTUROWA I KOMPETENCJE EKSPRESJI
PLANOWANIE, WYKONANIE, MONITORING

– kierowanie i przywództwo
– komunikacja
– prowadzenie rozmów z pracownikiem
– współpraca
– budowanie i integracja zespołu
– motywacja
– zarządzanie konfliktami
– radzenie sobie ze stresem i sytuacjami wyzwań zawodowych
– prezentacja i moderowanie spotkań
– zarządzanie samym sobą w pełnionej roli zawodowej
– samoodpowiedzialność
– zarządzanie emocjami
– wypalenie zawodowe i work-life balance
– asertywność
– zarządzanie zmianą

BADANIA
PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE
WARSZTATY I KONFERENCJE
STAŻE I WOLONTARIAT
PROJEKTY TECHNOLOGICZNE
REKOMENDACJE
SPOŁECZNOŚĆ
PARTNERZY
METODA SMART YOUTH
1.
BADANIA

Gromadzenie argumentów, danych, wniosków do tworzenia programów działań i aktywnej polityki adresowanej do młodych (evidencebased policy).

2.
WŁĄCZANIE

Rzecznictwo i tworzenie warunków do uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym i społecznym (youth mainstreaming).

3.
NETWORKING

Tworzenie sieci kontaktów wymiany informacji, zasobów i możliwości prowadzących do wsparcia młodego pokolenia.

4.
PROMOWANIE POSTAW

Promowanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów poprzez nawiązanie współpracy edukacji z biznesem oraz pomoc w budowaniu marki pracodawcy (employer branding)

5.
DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ

Dzielenie się najlepszymi praktykami online i offline (sharing best practices).

KONTAKT

Mladiinfo Poland
tel: 0048 606-484-541
email: poland@mladiinfo.eu