Internship ECFR Warsaw Office

Posted Posted in Staże

Internship ECFR Warsaw Office
Grupa docelowa: Studenci i absolwenci, którzy pasjonują się polityką europejską oraz doskonale władają polskim i angielskim (C1), w szczególności osoby, które mają za sobą doświadczenie w wolontariacie lub praktyki związane z tematyką stażu, działające w organizacjach studenckich i kołach naukowych.
Miejsce: Warszawa
Data wydarzenia: wrzesień – listopad 2018
Data aplikacji: 15/08/2018