Solidarity Academy: Borderlands – Poland (CALL FOR APPLICATIONS!)

Posted Posted in Konferencje

Solidarity Academy: Borderlands – Poland (CALL FOR APPLICATIONS!)
Grupa docelowa: Uczestnicy w wieku 20-30 lat z Polski oraz państw Grupy Wyszehradzkiej, Bałkanów i państw Partnerstwa Wschodniego, w szczególności młodzi dziennikarze, reporterzy, działacze społeczni, blogerzy i analitycy.
Miejsce: Gdańsk, Kaliningrad/Szczecin/Żuławy/Kartuzy
Data wydarzenia: 17-25/10/2018
Data aplikacji: 05/08/2018