Staż w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej

Posted Posted in Staże

Staż w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej
Grupa docelowa: Obywatele UE, którzy ukończyli (lub ukończą przed terminem składania wniosków) co najmniej studia wyższe pierwszego stopnia i uzyskają odpowiedni dyplom lub równoważne zaświadczenie.
Miejsce: Bruksela / Luksemburg / Strasburg
Data wydarzenia: W zależności od terminu rozpoczęcia – 5 miesięcy od 1 lutego albo od 1 września 2019
Data aplikacji: 29/09/2018